Drivkraft i utvecklingen

GeJis kunder utvecklar produkter med avancerat designinnehåll och högteknologi. Man lägger ner betydande resurser i utvecklingsarbetet och kräver lösningar och en produktion som kan möta kraven på nytänkande och precision.

Läs mer om GeJi

Plastprodukter med högsta precision

GeJi har haft förmånen att få arbeta med flertalet stora projekt som har utmanat oss,
förändring är för oss inte ett främmande ord...

Tillverkning med muskler

GeJi är både kvalitets- och miljöcertifierat. Men det är inte på pappret som kvaliteten ska märkas. Den ska sitta i våra produkter.

Därför arbetar vi aktivt med kvalitetssäkring i både utveckling och tillverkning. Med hjälp av 3D-CAD utför vi datorsimuleringar av tillverkningsprocessen, tar fram SLA-modeller och andra prototyper.

Läs mer om GeJi

Geji