Drivkraft i utvecklingen

GeJis kunder utvecklar produkter med avancerat designinnehåll och högteknologi. Man lägger ner betydande resurser i utvecklingsarbetet och kräver lösningar och en produktion som kan möta kraven på nytänkande och precision.

 

GeJi kommer in tidigt i utvecklingsarbetet där vi bidrar med våra specifika kunskaper om plast och alla dess möjligheter. Inte sällan arbetar vi i ett team med uppdragsgivarens designers och konstruktörer. Som stöd finns vår egen konstruktionsavdelning med erfarna materialspecialister – och det får gärna vara lite knepigt.

 

”Det går inte” är en mening vi helst inte uttalar på GeJi.