• Korta ledtider
    med hög kvalitet

    Formsprutning simulering tillsammans med 3D utskrifter ger oss möjlighet att på ett tidigt stadie förutse och undvika fel både på design och vid verktygsframtagning. Vårt sätt att jobba med projekt förbättrar kvalitén, eliminerar dyra omarbetningar och minskar ledtiden.

  • Korta ledtider
    med hög kvalitet

    Formsprutning simulering tillsammans med 3D utskrifter ger oss möjlighet att på ett tidigt stadie förutse och undvika fel både på design och vid verktygsframtagning. Vårt sätt att jobba med projekt förbättrar kvalitén, eliminerar dyra omarbetningar och minskar ledtiden.