Flexlink

Transporterar allt från livsmedel till elektronik

Flexlink Components levererar automatiseringssystem till tillverkningsindustri över hela världen. Delar av systemet utgörs av formsprutade plastlänkar som kopplas samman till transportband, s.k. conveyors. På dessa transporteras ett brett spektrum av produkter – från livsmedel till elektronik.

Tusentals möjligheter

Därför måste varje transportsystem anpassas för respektive användningsområde; till exempel genom ISD-egenskaper eller flockade ytor. Allt som allt handlar det om ett tusental olika kombinationer. GeJis kunskaper om plast och formsprutning – materialval och teknik – blir därför väsentliga i utvecklings- och konstruktionsarbetet.

Ett komplett paket som ställer krav

Alla materialinköp görs av GeJi och produktionen är helt kundorderstyrd. Länkarna tillverkas och monteras i rätt kombination för att därefter skickas vidare till Flexlinks logistikcenter. Ett helhetsåtagande som ställer mycket höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.