Kundorderstyrd helhet

Systemleverans är en snäv beskrivning av en omfattande service. Inom ramarna för våra kunders önskemål erbjuder vi hjälp med hela eller delar av produktions- och logistikkedjan. Vi ansvarar för inköp från underleverantörer och inlemmar komponenterna i tillverkningen av enheter eller kompletta produkter.

Vår service omfattar därmed såväl efterbearbetning och montering som packning och lagerhållning. Flera av de kunder som arbetar på internationell basis har valt att anlita oss för sina logistiktjänster med märkningssystem, transporter och leveranser ”on demand”.