ASSA dp CLIQ

Nyckeln till en värld i miniatyr

Säker men ändå enkel att använda

ASSA dp CLIQ är ett supersäkert låssystem som kombinerar den klassiska mekaniskt kodade nyckeln med elektronisk kodning. Varje CLIQ-nyckel har en unik elektronisk kod inprogrammerad i greppet och har därmed en egen identitet.

Den som äger nyckeln ges automatiskt tillträde till hela eller delar av en byggnad eller ett område, beroende på hur nyckeln har behörighetskodats. Samma typ av elektronik finns i låscylindern som kommunicerar med nyckeln.

De mekaniska och de elektroniska koderna kompletterar varandra och ger en mycket hög säkerhet – men ändå är systemet praktiskt och lätt att styra. Ingen kabeldragning eller extern kraftförsörjning behövs eftersom nyckeln har ett inbyggt batteri; batteriet driver både processorn i nyckeln och låscylinderns motor.

Systemet är flexibelt och nycklarna lätta att programmera om vid förändringar i strukturer och behörighet.

Ny teknik kräver ny approch

Elektroniska komponenter blir bara mindre och mindre. Det är just denna miniatyrisering som gjort CLIQ-teknologin möjlig. Mikrochip och batteri eftermonteras i det ergonomiskt formgivna nyckelgreppet, men redan i formsprutningsprocessen byggs två ljusledare, en summer (som ljudbekräftar accessen) samt en gänginsats in i greppet.

Den här typen av tillämpningar i en tvåkomponentformspruta är unik och har krävt helt nya angreppssätt.

Investeringar för att realisera tekniken

Den avancerade tillverkningsprocessen och den höga tekniknivån har lett till investeringar i en ny produktionslinje.

Den kompletta tillverkningen av nyckelgreppen sker i två celler innehållande sexaxliga robotar, tvåkomponentformspruta och en portalrobot.

Gänginsatsen placeras i verktyget varefter kåporna gjuts. Roboten monterar summer och ljusledare, och produkten förses sedan med en vattentät försegling; samtliga moment kräver mycket hög precision.

Som ytterligare förstärkning av varumärkesidentiteten förses nyckelgreppet med en rostfri metallbricka, etsad med ASSAs logotyper.