Breas Medical

När funktionen blir livsviktig

Kvalitetskrav på liv och död

Breas Medical utvecklar andningsventilatorer för sjukvården. Ventilatorerna tillverkas i flera olika modeller för användning i både vård- och hemmiljö. För samtliga produkter gäller extrema krav på funktion, precision och driftsäkerhet är livsavgörande.

Involverad från design till produktion

GeJi har varit djupt involverat i utvecklingen och konstruktionen av flera modeller. Arbetet har omfattat såväl ytterhöljen som ingående komponenter i form av fläktar, fläkthus och filterhållare. Stor omsorg har lagts på att göra mekaniken tystgående för att inte störa i en stillsam vårdmiljö.

In mould decoration

Höljena och displayerna formsprutas av GeJi. Displayerna blir tydliga och lättolkade med hjälp av In Mould Decoration. De får en yta som är enkel att hålla ren och tål även de desinficerande produkter som är vanliga inom sjukvården.

Fläkt och vattenbehållare ultraljudssvetsas efter formsprutning och samtliga plastdetaljer – kåpor och komponenter – levereras sampackade för vidare montering.