Raymarine wind transducers

Precision på hundradels millimeter

För högprecisions vindgivare

SKF är en välrenommerad produktutvecklare inom området vindkraft och vindmätning, där företagets kullager spelar en central roll. För Raymarine, världsledande inom elektronik till sjöss, har företaget utvecklat en enhet för vindmätare med hög precision.

Materialval, tester och bedömningar

Vindstyrkan mäts med hjälp av en enhet från SKF. GeJi har tagit del i utvecklingsarbetet av det hus som omsluter givaraxeln – ansvarat för materialval, provverktyg och utvärderingar.

Precision på hundradels millimeter

Godset till kullagerhuset formsprutas hos GeJi med mycket hög precision. Detaljerna är så små att det rör sig om toleranser på hundradels millimeter, något som ställer höga krav på verktyg och maskiner. Minsta avvikelse skulle hindra SKFs enhet från att klara de höga krav som kunderna har på vindmätarens exakthet.