In mould decoration

Intryck som varar

Produkter som ska förses med dekorativa eller funktionella ytdetaljer – tryck i form av text, siffror och bilder eller logotyper – tjänar på produktion i In Mould Decoration. Detta innebär att trycket, i form av en film, läggs in i verktyget i samband med formsprutningen. Resultatet blir en produkt som behåller sin finish trots långvarigt slitage; ytan står emot repor, kemikalier och solljus.

Förändringar i layouten görs enkelt genom att byta film. Det är också möjligt att åstadkomma upphöjningar i ytan, till exempel i form av punktskrift. IMD ställer höga krav på precision i verktyget – GeJi är i dag en av få svenska leverantörer.